8 Ιαν 2009

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του Καταστατικού του σωματείου μας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23-12-2008 πράξη 18η / θέμα 4ο,

Καλούμε τα μέλη του σωματείου μας Οίακα Ναυπλίου Αθλητικού Ομίλου σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

το Σάββατο 17-1-2009 και ώρα 17.00 (5.οο μ.μ.) στο Ναύπλιο και στο ξενοδοχείο ΠΑΡΚ ( Σιδηράς Μεραρχίας και Δερβενακίων 2 ) με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1ο Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης.
2ο Διοικητικός και Αγωνιστικός Απολογισμός 2008.
3ο Οικονομικός Απολογισμός για το οικονομικό έτος 2008.
4ο Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2008.
5ο Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού έτους 2008.
6ο Οικονομικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2009.
7ο Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009.
8ο Έγκριση Λειτουργίας της Ιστοσελίδας του σωματείου μας, ύστερα από την ετήσια δοκιμαστική λειτουργία της κατά το έτος 2008.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18-1-2009 ώρα 17.00 ( 5.οο μ.μ. ) , στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Κολιόπουλος
Ο Γενικός Γραμματέας
Στέφανος Παλλαντζάς
Αντιδράσεις: