10 Φεβ 2008

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό ιστολόγιο του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου :

« ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ », ιδρυθέντος το έτος 1971 και αναγνωρισμένου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,το οποίο δημιουργήθηκε με την 14η/2008 πράξη του Δ.Σ. του Σωματείου.Διαχειριστής του δικτυακού τόπου ορίστηκε ο Γενικός Γραμματέας του σωματείου Στέφανος Δ.Παλλαντζάς.


Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη στον παρόντα κόμβο):
 1. Η χρήση του δικτυακού τόπου του Οίακα Ναυπλίου υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες του Διαδικτύου, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη.

 2. Το σωματείο Οίαξ Ναυπλίου ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου του ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.

 3. Το σωματείο Οίαξ Ναυπλίου δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του.

 4. To σωματείο Οίαξ Ναυπλίου δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

 5. Τα άρθρα ή σχόλια (επώνυμα ή ανώνυμα) που αναρτώνται στον δικτυακό τόπο , εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο την άποψη των δημιουργών τους.

 6. Το σωματείο Οίαξ Ναυπλίου δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.

 7. Το σωματείο Οίαξ Ναυπλίου δεν ευθύνεται για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης .

 8. Σε περίπτωση δημοσίευσης περιεχομένου στην υπηρεσία από μέλος του σωματείου Οίακα Ναυπλίου, το μέλος πρέπει να φροντίσει ώστε:

  • Τα στοιχεία και το περιεχόμενο των άρθρων και των σχολίων που αναρτά στην υπηρεσία να μην προσβάλλουν άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου και του Διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθούν τους νόμους τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του Διαδικτύου.

  • Να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων κακόβουλων στοιχείων που μπορούν να βλάψουν τον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας ή άλλους χρήστες του Διαδικτύου.

  • Τα στοιχεία να μην είναι αλλοιωμένα από το μέλος που κάνει την δημοσίευση ή εν γνώσει του από άλλους.

  • Το σύνολο του περιεχομένου που αναρτά δεν πρέπει να έχει υβριστική, δυσφημιστική, συκοφαντική, ρατσιστική, πορνογραφική χροιά ή/και να προωθεί το μίσος, τον φανατισμό, τη βία, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα τυχερά παίγνια, και λοιπό ακατάλληλο περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει την ανάπτυξη της προσωπικότητας τρίτων και κύρια παιδιών.

  • Το περιεχόμενο που αναρτάται μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σωματείο Οίαξ Ναυπλίου για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και με ρητή αναφορά στο μέλος που το δημιούργησε/ανάρτησε.

 1. Το περιεχόμενο των άρθρων και των σχολίων που αναρτώνται στην υπηρεσία θα πρέπει:

  • Να χαρακτηρίζεται από το σεβασμό στο καταστατικό και τις αποφάσεις των ΓΣ. του σωματείου και την εξασφάλιση της ελευθερίας στην έκφραση κάθε μέλους του σωματείου Οίακα Ναυπλίου και του Διαδικτύου γενικότερα.

  • Να μην προσβάλλει άλλους χρήστες του Διαδικτύου και να ακολουθεί τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του Διαδικτύου.

  • Να είναι σύμφωνο με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διάφορες μειονότητες.

 2. Οι διαχειριστές του ιστολογίου του σωματείου Οίακα Ναυπλίου έχουν το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή τους, να απομακρύνουν από την υπηρεσία ιστολογίου υλικό ή τμήμα υλικού, που παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό

 3. Το σωματείο Οίαξ Ναυπλίου έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

 4. Αν κάποιο μέλος του σωματείου Οίακα Ναυπλίου παρατηρήσει κάτι το οποίο θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες κανόνες μπορεί να ενημερώνει τους διαχειριστές της υπηρεσίας σχετικά με αυτό.

 5. Αναρτήσεις – και μόνον αυτές - οι οποίες φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου ή αριθμό πράξης του σωματείου Οία Ναυπλίου καθώς και τα ονοματεπώνυμα των Προέδρου και Γενικού .Γραμματέα του σωματείου ή των νομίμων αναπληρωτών τους, εκφράζουν απόλυτα τις επίσημες θέσεις του Σωματείου.

Τα μέλη του σωματείου Οίακα Ναυπλίου, καθώς και όλοι οι άλλοι επισκέπτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία ιστολογίου θεωρείται ότι έχουν διαβάσει και έχουν αποδεχθεί πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παραπάνω όρους.


Ο πρόεδρος
Γιάννης Κολιόπουλος

Ο Γ.Γραμματέας
Στέφανος Παλλαντζάς
Αντιδράσεις: