1 Φεβ 2009

" ... οι σωστοί άνθρωποι είναι αυτοί που ταυτόχρονα διαθέτουν τρία θεμελιώδη στοιχεία. Πρώτον, είναι αυτοί που διαθέτουν ισχυρή θέληση - πείσμα (willpower) για εξαιρετικά αποτελέσματα, δηλαδή διάθεση και αυτοπαρακίνηση (drive) για ανταγωνιστικές επιδόσεις. Ο J. Welch, ο πιο διακεκριμένος μάνατζερ μέχρι τώρα, δηλώνει: «Εμαθα την πιο σημαντική αρχή της ζωής μου από τη μητέρα μου: πρέπει απλά να το θέλεις».
Δεύτερον, σωστοί άνθρωποι είναι αυτοί που διαθέτουν αξίες, πιστεύω, νοοτροπία και γενικά χαρακτήρα που ταιριάζει με το όραμα, την αποστολή και την κουλτούρα του οργανισμού. Ο J. Collins, στο best seller βιβλίο του μάνατζμεντ αυτής της δεκαετίας (Good to Great), υποστηρίζει τεκμηριωμένα ότι ο σωστός άνθρωπος για τις εξαιρετικές επιχειρήσεις «έχει να κάνει κυρίως με τον χαρακτήρα και όχι με το υπόβαθρο των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων».
Επίσης, σύμφωνα με τις υποδειγματικές πρακτικές που παρουσιάζονται στο βιβλίο “The Ηidden Value (Harvard Business School Press), οι αμερικανικές επιχειρήσεις κάνουν πράξη τη λογική «προσλαμβάνουμε για χαρακτήρα και αναπτύσσουμε για ικανότητες» (Hiring for fit, developing for skills). Aυτό, πρώτον, διότι αν ο άνθρωπος έχει τον κατάλληλο χαρακτήρα, είναι εύκολο η επιχείρηση να του αναπτύξει τις ικανότητες. Δεύτερον, διότι ο χαρακτήρας πολύ δύσκολα αλλάζει. Τρίτον, στοιχείο του σωστού ανθρώπου είναι βέβαια και το υπόβαθρο των γνώσεων, των επαγγελματικών και διανοητικών δεξιοτήτων. Ομως αυτό το στοιχείο σήμερα δεν σπανίζει στον δυτικό κόσμο....
... στρατηγική σημασία έχει η ομάδα ή η επιχείρηση ταλέντο και όχι τα άτομα-ταλέντα. Η «ομάδα» ή «επιχείρηση-ταλέντο» προκύπτει από τις δύο θεμελιώδεις συνιστώσες που ανάλυσα: πρώτον, από τους σωστούς ανθρώπους και δεύτερον, από το περιβάλλον που τους προσελκύει, τους διατηρεί, τους αναπτύσσει, τους ενδυναμώνει, τους κάνει να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για εξαιρετικές επιδόσεις, να αισθάνονται και να λειτουργούν ως ομάδα-ταλέντο."
Εξαιρετικό άρθρο του ΔΜ, γραμμένο πριν δυο χρόνια. Διαβάστε το, αντικαθιστώντας τη λέξη "επιχείρηση" με τις λέξεις "αθλητικό σωματείο", και θα το βρείτε πολύ ενδιαφέρον!
Αντιδράσεις:
Categories: