29 Μαΐ 2011

Aριθ. Πρωτ. 46                                                                                                        Ναύπλιο 25-5-2011

Προς : Το Αθλητικό Σωματείο « Νέο Σχολείο/Γ.Ε.Αργολίδας» Ενταύθα
Κοινοποίηση : κ. Δήμαρχο Ναυπλίου
κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Αρμόδιο Αθλητισμού του Δήμου

Θέμα : Συνένωση Αθλητικών Σωματείων στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης.

Κύριε Πρόεδρε,

την 23-5-2011 μας παραδώσατε το έγγραφό σας αρ. πρωτ.270/23-5-2011, που αναφέρεται στο θέμα της συνένωσης των αθλητικών μας σωματείων στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης και αποτελεί την απάντησή σας στο έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 37/30-4-2011 για το προτεινόμενο από μας « προσύμφωνο συγχώνευσης των αθλητικών σωματείων Οίακα Ναυπλίου και Νέου Σχολείου/ Γ.Ε.Αργολίδας ».

Το Δ.Σ. του σωματείου μας συνεδρίασε την 24-5-2011, διαβάστηκε το έγγραφό σας αρ. πρωτ. 270/23-5-2011 με τις δικές σας θέσεις-απόψεις και ύστερα από συζήτηση αποφασίστηκαν ομόφωνα από τα παρόντα (8) οκτώ μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου να σταλεί έγγραφο με τις παρακάτω παρατηρήσεις-θέσεις και προτάσεις μας :

Α. Παρατηρήσεις και θέσεις επί των απόψεών σας ( ακολουθούμε τη δική σας αρίθμηση για διευκόλυνση ):

Στην παράγραφό σας με αρίθμηση 1

(α) Στην αναφορά σας : « συγχώνευση-συνένωση ή οποιασδήποτε μορφής συνεργασία »

Επισημαίνουμε ότι η πρότασή μας αφορά μόνο την περίπτωση της συνένωσης- συγχώνευσης των δύο σωματείων . Τα δύο να αποτελέσουν ένα νέο σωματείο. Αποκλείουμε κάθε άλλου τύπου ή μορφής συνεργασία που αναφέρετε, γιατί σ’ αυτή την περίπτωση θα υπάρχουν δύο σωματεία. Άλλωστε όλοι γνωρίζουμε ότι, στο παρελθόν υπήρξε συνεργασία δύο φορές ( η μία στην αρχή της δεκαετίας του 1990 και η άλλη στα τέλη της ίδιας δεκαετίας ) . Αυτές είχαν πρόσκαιρα αποτελέσματα και ύστερα από 2-3 χρόνια εμφανίζονταν τα ίδια προβλήματα μεταξύ των σωματείων Οίακα και Γ.Ε.Α.

(β) Στην αναφορά σας : « θα πρέπει να αιτιολογηθούν πλήρως η αναγκαιότητα και τα οφέλη που θα προκύψουν από μια τέτοια συνένωση »

Ι. Ως προς την αναγκαιότητα , θεωρούμε ότι κάθε φίλαθλος αντιλαμβάνεται ότι, με τις συνενώσεις των ομάδων δημιουργούνται ισχυρές ομάδες, προοδεύουν οι αθλούμενοι από την άμιλλα στις προπονήσεις τους, βάζουν υψηλότερους στόχους και επιτυγχάνουν διακρίσεις στους αγώνες και τα πρωταθλήματα.
ΙΙ. Ως προς τα οφέλη , πιστεύουμε ότι αυτά είναι αρκετά σε οικονομικό επίπεδο, αφού θα περιοριστούν δαπάνες για προπονητές, μετακινήσεις σε αγώνες εκτός έδρας, σε αθλητικό υλικό και το κυριότερο δεν θα απαιτούνται να αποκτηθούν παίκτες άλλων σωματείων με μεταγραφές για ενίσχυση της ομάδας. Επίσης σε αγωνιστικό επίπεδο θα υπάρχουν περισσότερες ώρες προπονήσεων στο κλειστό γυμναστήριο. Τέλος ο Δήμος και οι φίλαθλοι αλλιώς συμπαραστέκονται-βοηθούν-ενισχύουν την ομάδα της πόλης, όταν αυτή είναι μία και διαφορετικά όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες .

Στην παράγραφό σας με αρίθμηση 2

Μας γνωρίζετε ότι, το σωματείο σας Ν.Σ./ Γ.Ε.Α. έχει ζητήσει τροποποίηση του Καταστατικού του από το Πρωτοδικείο και ότι αναμένετε την έγκριση , ώστε στη συνέχεια να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση νέο Δ.Σ. και ότι μέχρι τότε δεν είναι σε θέση το σημερινό Δ.Σ. να δεσμευτεί για μια τέτοια απόφαση. Όλοι οι φίλαθλοι του μπάσκετ γνωρίζουν ότι το 3ο δεκαήμερο του Ιουνίου γίνονται οι μεταγραφές των αθλητών και αρχές Ιουλίου υποβάλλονται στην Ε.Ο.Κ. οι πίνακες των αθλουμένων τους- των εν ενεργεία αθλητών τους. Συνεπώς αν συμφωνηθεί μεταξύ των Δ.Σ. των σωματείων μας και αποφασιστεί - εγκριθεί από τις Γ.Σ. των σωματείων η συζητούμενη συνένωση, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 20 Ιουνίου 2011, δηλαδή σε 3 εβδομάδες περίπου.

Στην παράγραφο σας με αρίθμηση 4

Εκφράζετε αντιρρήσεις με την πρότασή μας στο νέο Δ.Σ. να είναι πρόεδρος ο εκάστοτε Δήμαρχος στο 9μελές Δ.Σ. του σωματείου. Εμείς προτείναμε ως πρόεδρο του Δ.Σ τον εκάστοτε Δήμαρχο ή ένα πρόσωπο που θα ορίζει αυτός. Αν αυτός δεν επιθυμεί ή είναι αδύνατο να ανταποκριθεί λόγω πολλών άλλων υποχρεώσεων, τότε μπορούμε να συζητήσουμε κάποια δική σας πρόταση.

Στην παράγραφο σας με αρίθμηση 5

Μας προτείνετε να γίνει συνάντηση δύο αντιπροσώπων από το κάθε σωματείο και του υπεύθυνου αθλητισμού του Δήμου μας. Εκτιμούμε ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση για τους βασικούς άξονες της συνένωσης των σωματείων. Στη συζήτηση αυτή θα προσέλθουν οι 2 αντιπρόσωποι από το κάθε σωματείο ( πρέπει να γίνει μέχρι 29/5/2011 ). Αν συμφωνηθούν τα βασικά θέματα, θα ακολουθήσει μια κοινή συνεδρίαση των δύο Δ.Σ. των σωματείων, που θα επικυρώσουν τη βασική συμφωνία ( μέχρι 8/6/2011 ) . Αφού συμφωνηθούν τα βασικά θέματα, μπορούμε στη συνέχεια να ενημερώσουμε το Δήμαρχο , το Δημοτικό Συμβούλιο και τον υπεύθυνο αθλητισμού. Συνεπώς κατά τη γνώμη μας, στην αρχική συνάντησή μας και συζήτηση δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό η παρουσία οποιουδήποτε τρίτου.

Β. Προτάσεις μας για τη συνένωση-συγχώνευση :
1). Επωνυμία σωματείου :
(α) προτείνεται μια από κάθε πλευρά, στην όποια συμφωνούμε και τα δύο σωματεία.
(β) αν δεν συμφωνούμε, προτείνουμε ένα όνομα μονολεκτικό το κάθε σωματείο.
Ύστερα από κλήρωση καθορίζεται ποιο θα είναι το πρώτο και ποιο το δεύτερο.

2). Διοίκηση σωματείου :
(α) Το Δ.Σ. να είναι 9μελές με συμμετοχή 4 μελών από κάθε σωματείο. Πρόεδρος ο Δήμαρχος ή άλλο πρόσωπο που θα ορίζει αυτός και θα έχει τη σύμφωνη γνώμη των δύο υφιστάμενων σωματείων. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για οποιοδήποτε λόγο , προτείνουμε ο πρόεδρος να είναι :

Ι. ένας διατελέσας διακεκριμένος αθλητής ή διακεκριμένη αθλήτρια του μπάσκετ ( π.χ. Γ. Τζάϊδας, Φ. Παπασαράντος, Γ. Σιατηρλή ), ή εναλλακτικά
ΙΙ. για τη μισή θητεία του Δ.Σ. από το δικό σας σωματείο και την άλλη μισή ένας από το δικό μας σωματείο. Τη σειρά την επιλέγετε εσείς. Όλοι οι διατελέσαντες πρόεδροι των σωματείων μέχρι και το έτος 2009 δεν θα είναι υποψήφιοι, για να διευκολύνουν την είσοδο νέων φιλάθλων.

3). Προπονητές ομάδων :

Ι. Αν απαιτούνται έξι ( τρεις από Οίακα - τρεις από Ν.Σ./ΓΕΑ)
ΙΙ. Αν απαιτούνται επτά ( τρεις από Οίακα - τέσσερις από Ν.Σ/ ΓΕΑ )

Οι προπονητές δεν θα έχουν ανάμειξη στα διοικητικά του νέου σωματείου. Όσοι υπήρξαν προπονητές τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές περιόδους 2008-9, 2009-10 και 2010-11 δεν μπορούν να έχουν συμμετοχή με οποιαδήποτε ιδιότητα στις συζητήσεις ή αποφάσεις για τη συγχώνευση- συνένωση των σωματείων Οίακα Ναυπλίου και Ν.Σ./ΓΕΑ.

4). Λόγω των συγκεκριμένων μικρών χρονικών ορίων που μας απομένουν επιβάλλεται να λειτουργήσουμε υπεύθυνα , με γρήγορες διαδικασίες χωρίς να σπαταλήσουμε τον πολύτιμο χρόνο των 3 εβδομάδων που μας απομένει. Να γίνουν :

Ι. Συνάντηση αντιπροσώπων σωματείων μας μέχρι 29-5-2011.
ΙΙ. Συνάντηση Δ.Σ. σωματείων μας και κοινή συνεδρίαση μέχρι Τετάρτη 8-6-2011.
ΙΙΙ. Γενικές Συνελεύσεις των δύο σωματείων μας το Σ/Κ 18-19/6/2011 για επικύρωση των αποφάσεων των Δ.Σ. και έγκριση της συνένωσης-συγχώνευσης.

Κύριε Πρόεδρε, αν μείνουμε σε όσα μας δηλώνετε στην παράγραφο αριθμ. 2 του εγγράφου σας, δηλαδή ότι το σημερινό σας Δ.Σ. δεν μπορεί να δεσμευτεί , τότε οδηγούμαστε σε μια συζήτηση χωρίς προοπτική. Όμως, η όποια απόφαση του Δ.Σ. μόνο εισηγητικό χαρακτήρα έχει προς τη Γ.Σ. , που δεν την δεσμεύει . Επειδή το κυρίαρχο όργανο του κάθε σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, ας φέρουμε εκεί κι εμείς κι εσείς την πιθανή πρόταση - συμφωνία για συγχώνευση. Αυτό πρέπει να γίνει υπεύθυνα και έγκαιρα για το καλό των αθλητών μας.

Με Αθλητικούς Χαιρετισμούς

Για Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος κ.α.α.                                           Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Σαλεσιώτης                                        Ιωάννης Κολιόπουλος

Αντιπρόεδρος
Αντιδράσεις: