8 Ιουν 2011

Η σύνθεση του Δ.Σ του σωματείου μας, όπως αυτό ανασυγκροτήθηκε στη συνεδρίαση της 29-5-2011 με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ είναι η εξής :

Ιωάννης Σαλεσιώτης : Πρόεδρος
Παναγιώτης Παπαμήτρου :Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Κολιόπουλος : Γενικός Γραμματέας
Κων/νος Μιχόπουλος : Ειδικός Γραμματέας
Κων/νος Ρέππας : Ταμίας
Αντιγόνη Κολιού : Μέλος
Αντώνης Βλάχος : Μέλος
Ευάγγελος Κεραμιδάς : Μέλος
Στέφανος Παλλαντζάς: Μέλος

Αντιδράσεις: