28 Ιουν 2012

Την 27-05-2012 η Γ.Σ των μελών του Σωματείου μας εξέλεξε τα εννέα (9) μέλη του νέου Δ.Σ του Σωματείου μας, τα οποία και συγκροτηθήκαμε σε Σώμα την 1-06-2012 (πράξη 8η ) ως εξής :

Πρόεδρος :

Βλάχος Αντώνιος
Αντιπρόεδρος :
Σαγκιώτη Ελένη
Γεν.Γραμματέας:
Σιατηρλή Γεωργία
Ειδ.Γραμματέας:
Παπαμήτρου Παναγιώτης
Ταμίας :
Ρέππας Κων/νος
Μέλη Δ.Σ :
Σαββίδου Ευδοκία

Κώρος Νικόλαος

Μπαστούνης Δημήτριος

Χαϊδά Χαρίκλεια

Για το Διοικητικό ΣυμβούλιοΟ Πρόεδρος : Αντώνιος Βλάχος

Η Γεν. Γραμματέας : Γεωργία Σιατηρλή


Αντιδράσεις: