18 Μαΐ 2012


Σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2,3 του άρθρου 10, του άρθρου 11 του καταστατικού του σωματείου μας , τον αθλητικό νόμο 2725/1999και την απόφαση του Δ.Σ της 16-5-2012 πράξη 7η/θέμα 4ο,

Καλούμε Τα Μέλη του σωματείου μας Οίακα Ναυπλίου Αθλητικού Ομίλου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26-5-2012και ώρα 10 π.μ στο Ναύπλιο - οδός Καλαμάτας αριθμ.1 (Ισόγειογραφείο του ταμία του Σωματείου μας κου Κώστα Ρέππα), με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1ο Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

2ο Διοικητικός και Αγωνιστικός Απολογισμός από 1-1-2012 μέχρι 16-5-2012

3ο Οικονομικός Απολογισμός από 1-1-2012 μέχρι 16-5-2012

4ο Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το διάστημα 1.1.2012-16-5-2012

5ο Έγκριση Διοικητικού - Αγωνιστικού και Οικονομικού Απολογισμού

6ο Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής

7ο Υποβολή υποψηφιοτήτων για το 9μελές ΔΣ και την 3μελή Εξ. Επιτροπή.

8ο Αρχαιρεσίες για ανάδειξη 9μελούς Δ.Σ και 3μελούς Ε.Ε

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27-5-2012 ώρα 19:00 (7:00μ.μ) με τα ίδια θέματα και στον ίδιο τόπο (Καλαμάτας 1 στο Ναύπλιο).

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Παπαμήτρου                         Ιωάννης Κολιόπουλος

 

Αντιδράσεις: