Θεωρώντας ότι η αθλητική ανάπτυξη είναι ουσιαστική και κατορθωτή όταν θεμελιώνεται στην αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού από τις μικρότερες ηλικίες, η διοίκηση του συλλόγου μπάσκετ «Οίαξ Ναυπλίου» έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια μια συστηματική προσπάθεια καλλιέργειας του αθλήματος στις μικρές ηλικίες.
Το πρόγραμμα μπάσκετ Οίαξ , μέσα από μια παιδαγωγική και επιστημονική προσέγγιση, αποτελεί μια τεκμηριωμένη πρόταση αθλητικής ανάπτυξης αλλά και μια συγκροτημένη παρέμβαση στην αθλητική ανάπτυξη της πόλης.

Έχοντας στο επίκεντρο το παιδί, το πρόγραμμα μπάσκετ «ΟΙΑΞ» στοχεύει:
  • Να ικανοποιήσει τις ανάγκες των παιδιών για συμμετοχή και διασκέδαση, εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, βίωση εμπειριών επιτυχίας.
  • Να δομήσει ένα θετικό, άνετο και ευχάριστο περιβάλλον που θα συντελέσει στην ομαλή και πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, ( κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική ).
  • Να επηρεάσει υπέρ της διαμόρφωσης κατάλληλης αθλητικής νοοτροπίας και γενικότερης παιδείας.
  • Μέσα από τα παραπάνω, να μεγιστοποιήσει την αξιοποίηση του αθλητικού δυναμικού του κάθε παιδιού.