4 Φεβ 2012


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ
    ΣΕ  ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ   ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   Σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2,3 του άρθρου 10 του Καταστατικού του σωματείου μας ,   τον αθλητικό νόμο   2725 / 1999  και  την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  4-2-2012   πράξη 3η / θέμα 1ο, ΚΑΛΟΥΜΕ τα μέλη του σωματείου μας Οίακα Ναυπλίου Αθλητικού Ομίλου, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16-2-2012 καί ώρα 17:00 (5:00 μ.μ) στο Ναύπλιο, Ξενοδοχείο Ηρα- Οδός Βασιλ. Γεωργίου Β΄αριθμ.35 (Ισόγεια Αίθουσα Εκδηλώσεων).
με Θέματα Ημερήσια Διάταξης :
        
  1.  Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
  2. Διοικητικός και Αγωνιστικός Απολογισμός από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2011
  3. Οικονομικός Απολογισμός από 1-1-2011 μέχρι 21-12-2011
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το διάστημα 1-1-2011 μέχρι 31-12-2011
  5. Έγκριση Διοικητικού-Αγωνιστικού και Οικονομικού Απολογισμού 2011
  6. Οικονομικός Προϋπολογισμός (εσόδων - εξόδων)οικονομικού έτους 2012
  7. Εγκριση οικονομικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
    Σε περίπτωση  μη  απαρτίας  η  επαναληπτική  Γενική  Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την     Παρασκευή    17-2-2012    ώρα  17.00  ( 5.οο μ.μ) με τα ίδια θέματα και στον ίδιο τόπο Ξενοδοχείο ΗΡΑ - οδός  Βασιλ. Γεωργίου Β΄  αριθμ.  35 – (Ισόγεια Αίθουσα Εκδηλώσεων).                 
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ι.Σαλεσιώτης        Ι.Κολιόπουλος
      Πρόεδρος          Γεν.Γραμματέας


Αντιδράσεις: